Jerzy Nawrocki dr inż.

Od 1996 roku w biurach projektów w Polsce i z zagranicą miałem okazję brać udział w 31 dużych projektach przemysłowych w zakresie projektowania rurociągów i aparatów ciśnieniowych onshore i offshore oraz instalacji HVAC. Dodatkowo jako samodzielny projektant i rzeczoznawca budowlany wykonałem 401 mniejszych opracowań według poniższego zestawienia:

 • 171 projektów z zakresu instalacji, urządzeń i sieci grzewczych, chłodniczych, wody, gazu, kanalizacji oraz wentylacji i klimatyzacji,
 • 44 projektów instalacji technologicznych oraz obliczeń wytrzymałościowych rurociągów,
 • 41 ekspertyzy z zakresu rurociągów i aparatów ciśnieniowych, spawalnictwa oraz instalacji HVAC,
 • 112 audytów energetycznych,
 • 20 inwentaryzacji,
 • 11 symulacji mes w zakresie naprężeń oraz przepływów,
 • 3 szkolenia z zakresu projektowania

Ilość pozwów o odszkodowania z powodu błędów projektowych wynosi jak dotychczas: zero.

Uprawnienia @ III RP

 • Uprawnienia budowlane instalacyjne projektowe i wykonawcze Wa-307/01,
 • Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w budynku nr 2585,
 • Rzeczoznawca Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PIIB,
 • Rzeczoznawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP,
 • Rzeczoznawca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych,
 • Ekspert Naczelnej Organizacji Technicznej NOT – Inżynieria mechaniczna
 • Biegły sądowy weryfikowany przez Mazowiecką Izbę Inżynierów Budownictwa MIIB,
 • Certyfikat do ozonowania pomieszczeń,
 • Odznaka szybowcowa “Trzy Mewki”.

Uprawnienia @ Świat

 • Projektowanie w zakresie chłodnictwa i pomp ciepła – Certyfikat LE w/g EN 13313
 • Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE,
 • Międzynarodowy Inspektor Spawalnik IWI-C,
 • Jachtowy sternik morski 1840/2003,
 • Morski sternik motorowodny 680/2003,
 • Łączność morska VHF i GMDSS 2009.

Uprawnienia @ EU

 • Uprawnienia budowlane instalacyjne projektowe i wykonawcze Wa-307/01,
 • Inżynier Europejski EUR ING FEANI

Klienci:

ABB offshore Norway, Aibel AS Norway, Aker Solusions AS Norway, Asseco SA, Apartamenty Marymon II, Area Pracownia Architektoniczna, Baker Hughes Polska, Bilfinger Tebodin Polska, Centralne Biuro Antykorupcyjne, CGL-X, Climamedic, Creadis, Domy Polskie, Gas Control Polska, HSV Polska, IDS-Bud, Jacobs Polska, Komisja Nadzoru Finansowego, Klata Architekci, Orlen S.A., PGiNG, Polimer Polska, Politechnika Częstochowska, PPL Porty Lotnicze, Prochem, PZiTS, Rambol ,Statoil AS Norway, Synthos S.A., Takoni Polska, Toyota Motor Poland, Warmed, ZGN Wola, Zugil SA.

Oprogramowane:

Ansys, AutoCad, AutoPipe, AutoPlant3D, Caesar II, Creo, Microstation, Lauterbach, LFM, PDMS, SolidWorks, StaadPro, VVB

Moja misja:

Projekty, które tworzę dają przewagę moim klientom na ich wysoce konkurencyjnych rynkach. Wynika ona z właściwego połączenia jakości, realistycznych terminów wykonania oraz atrakcyjnych cen moich usług.

Motto:

“Necessitas in loco, spes in virtute, salus in victoria” Stanisław Żółkiewski (1610)

Motto na koniec:

“As you see one thing happen, that an accident
When you see two of the same thing occur, it’s a pattern
When you see three of the same thing occur, it’s a program”
Norman Mineta (2001)