W przypadku typowych aparatów stosuje się znane i uznane metody obliczeniowe. Ale co zrobić z wymiennikiem ze stali nierdzewnej, którego płaszcza ma 2 mm grubości, a dennica 3mm ? Zostaje tylko symulacje MES.

Na przykład:

  • wymuszenie siłą osiową w kierunku X w lokalnym układzie współrzędnych daje sztywność 63 kN/mm
  • wymuszenie obrotem o 1 stopień w kierunku X w lokalnym układzie współrzędnych daje sztywność 23 kN/m deg