Spoiny w rurociągach zwykle wykonuje się za pomocą symetrycznego rowka spawalniczego, przy czym spawanie odbywa się wyłącznie od zewnątrz. Tolerancje są dość rygorystyczne w porównaniu z innymi elementami konstrukcyjnymi o mimośrodzie mniejszym niż 0,05 t lub maksymalnie 3 mm (t = grubość ścianki). Współczynnik koncentracji naprężenia spoiny z mimośrodem (ang. SCF stress concentration factor) wynosi…

Dla bardzo zmotywowanych osób sugeruję wykonać ćwiczenie i znaleźć źródło tego przepisu.