Symulacje przepływu powietrza pomieszczeń wykazało wystąpienie stref martwych, które pokazano na poniższym rysunku. W tych miejscach wystąpi brak wentylacji. Zgromadzone w tych miejscach gazy oraz dym nie zostaną usunięte. To pokazuje, że rozdział powietrza jest wszystkim.