PRZEMYSŁ  –  Uprawnienia międzynarodowe


Projektowanie i obliczanie

rurociągów i aparatów ciśnieniowych wraz z uzgodnieniami w jednostce notyfikowanej (UDT) w branżach:

  • ropy i gazu
  • energetyki
  • chemii
  • przemysłu spożywczego

 

IWE i IWI-C

Międzynarodowy Inżynier i Inspektor Spawalniczy.  Projektowanie technologii spawalniczych i zgrzewania oraz planów spawania.