BUDOWNICTWO  –  Uprawnienia projektowe i wykonawcze na terenie UE


Projektowanie, sprawdzenie projektu przed skierowaniem do realizacji oraz  nadzór inwestorski

instalacji, sieci i urządzeń dla dowolnych obiektów budowlanych

  • ogrzewanie i kotłownie
  • systemy solarne i pompy ciepła
  • wentylacja i klimatyzacja
  • chłodnicze
  • wody, kanalizacji, małych oczyszczalni ścieków
  • gaz ziemny, LPG, LNG, gazy medyczne, tlen, azot i inne

Rzeczoznawstwo budowlane

w zakresie projektowania instalacji i w sytuacji konfliktu z instytucją lub osobą prywatną


Audyty i świadectwa energetyczne


Pełnienie nadzorów inwestorskich