Moim polem działania jest:

1. Projektowanie oraz rzeczoznawstwo instalacji, sieci i urządzeń:
  • technologicznych, chemicznych i oil & gas
  • cieplnych i chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (hvac)
  • wodnych i kanalizacyjnych
  • gazowych LPG, LNG i innych
2. Wykonywanie obowiązków międzynarodowego inżyniera IWE i inspektora IWI-C spawalnika zgodnie z PN-EN ISO 3834

3. Do projektowania używam programów:

do modelu instalacji rurociągów i aparatów:
  • 3D PDMS
  • AutoCad Plant 3D
do prowadzenie obliczeń pipe stress:
  • Caesar II
  • AutoPipe
do konstrukcji podparć:
  • StaadPro
do symulacji MES:
  • Ansys