W szkoleniu omówiono procedury próby ciśnienia rurociągów stalowych oraz przykłady instrukcji prób ciśnieniowych.