Cóż można powiedzieć o B31.3 ? Najczęściej używana norma rurociągowa. Must know dla każdego projektanta. Mnóstwo szczegółów, które musi znać każdy rzeczoznawca.