EN 13480 jest najważniejszą normą rurociągową w rodzinie Dyrektywy Ciśnieniowej. Bez dogłębnej jej znajomości projektant może sobie narobić kłopotu.