Zakres tematyczny

Szkolenie powinno obejmować wszystkie niezbędne aspekty związane z prowadzeniem weryfikacji modelu obliczeniowego, takie jak weryfikacja:

– geometrii rurociągu, zastosowanych kształtek itp.,

– własności wytrzymałościowych przyjętych materiałów,

– parametrów obliczeniowych: ciśnienia, temperatura, obciążenia klimatyczne (śnieg, wiatr),

– mas zastosowanego osprzętu, oraz sił skupionych,

– ciężaru medium roboczego, próbnego, czyszczącego,

– izolacji rurociągu,

– współczynników intensyfikacji naprężeń,

– naciągu wstępnego,

– prawidłowości doboru podpor rurociągu, z uwzględnieniem ich blokowania do prób ciśnieniowych,

– obciążeń dynamicznych: uderzenia hydrauliczne / parowe, zadziałanie zaworu bezpieczeństwa, itp.

– drgań,

– dopuszczalnych obciążeń na króćcach urządzeń,

– połączeń kołnierzowych,

– innych istotnych aspektów.

Plan dnia

8:15 – 9:00 Lekcja nr 1

9:15 – 10:00 Lekcja nr 2

10:15 – 11:00 Lekcja nr 3

11:15 – 12:00 Lekcja nr 4

12:15 – 12:45 Lekcja nr 5

Przerwa 30 minut

13:15 – 14:00 Lekcja nr 6

14:15 – 15:00 Lekcja nr 7

Wyposażenie

  • Konieczne wyposażenie: projektor z łączem do laptopa
  • Każdy uczestnik ma swojego laptopa z programem Caesar II, Word i programem do robienie zrzutów z ekranu.

Założenia dydaktyczne

  • Każdy uczestnik robi samodzielnie notatki w formie elektronicznej z użyciem narzędzi wymienionych w punkcie powyżej,
  • Każdy uczestnik ma dostęp do normy B313 – 2020 i B 31.1 – 2020.
  • Nie planuje się drukowania materiałów do kursu,
  • Nie można nagrywać wykładu prelegenta,
  • Zaleca się, wykonywanie zadań domowych przygotowanych na każdy, oprócz ostatniego, dzień kursu.