Czas: jeden dzień; Lokalizacja: biuro klienta

Szkolenie jest adresowane głównie do projektantów, którzy zaczynają przygodę z projektowaniem rurociągów. W zakresie jest wykonanie przez kursanta prac domowych z użyciem dowolnego programu do modelowania 3D.

Spis treści szkolenia

  1. Przegląd norm najczęściej stosowanych w Europie.
  2. Zasady rysunku technicznego stosowanego w projektach orurowania.
  3. Zarys wymagań wytrzymałościowych w kontekście projektu rurociągów.
  4. Główne zasady prowadzenia rurociągów technologicznych.
  5. Zarys obliczeń wytrzymałościowych.
  6. Podstawy konstrukcji podparć rurociągowych.
  7. Zarys kwestii wibracji.
  8. Zasady spawania rurociągów.
  9. Zasady testowania i odbioru rurociągów.
  10. Co poszło źle czyli przykłady konsekwencji błędów w projektach i wykonywaniu rurociągów.