3. Jednodniowe szkolenie z zakresu podstaw projektowania rurociągów ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do przesyłu szlamu wg ASME B31.11. 2023

2. Jednodniowe szkolenie z podstawowej obsługi programu Caesar II. 2023

1. Pięciodniowe szkolenie z obsługi programu Caesar II do analizy wytrzymałości rurociągów w zakresie sprawdzania dokumentacji rurociągów wg ASME B31.3 dla oddziału UDT w Bydgoszczy pod kątem projektu Olefiny III. 2023

*******************************************************************

Szkolenia są prezentowane w formie slajdów.  Dotyczą każdej fazy inwestycji od projektowania, przez wykonawstwo po testy i odbiór danej instalacji. Wycena szkoleń jest dokonywana na prośbę klienta i może obejmować inne eksperty technologii rurociągowych.

Na dzień dzisiejszy dostępne są następujące szkolenia:

 1. ASME B31.1:2022 Rurociągi energetyczne: 297 slajdy
 2. ASME B31.3:2022 Rurociągi procesowe: 302 slajdy
 3. ASME B31.4:2022 Systemy transportu rurociągami cieczy, szlamów i CO2: 169 slajdy
 4. ASME B 31.5 2022 Gas Transmission and Distribution Piping Systems: 215 slajdów
 5. ASME B31.9 2022 Building Service Piping: 83 slajdów
 6. ASME B31.11:2002 Rurociągi do przesyłu szlamu: 47 slajdów
 7. ASME B31.12:2022 Rurociągi i sieci wodorowe: 322 slajdy
 8. ASME B31J:2017 Współczynniki koncentracji naprężenia: 49 slajdów
 9. ASME BPE Bioprocesing equipment: 482 slajdy
 10. ASME BPVC III-1 NA Wymagania główne dla elementów ciśnieniowych w technice nuklearnej : 51 slajdów
 11. ASME BPVC III-1 NB Elementy ciśnieniowe klasy 1 w technice nuklearnej : 226 slajdów
 12. ASME BPVC III-1 NC Elementy ciśnieniowe klasy 2 w technice nuklearnej : 208 slajdów
 13. ASME BPVC III-1 ND Elementy ciśnieniowe klasy 3 w technice nuklearnej : 160 slajdów
 14. ASME BPVC III-1 NE Elementy ciśnieniowe klasy MC w technice nuklearnej : 69 slajdów
 15. ASME Ocena wytrzymałości skorodowanych rurociągów: 71 slajdów
 16. API 1110 Próby ciśnieniowe rurociągów stalowych: 27 slajdów
 17. EN 13480 Przemysłowe rurociągi metalowe: 116 slajdów
 18. Rurociągi plastikowe: 486 slajdów
 19. Repair of pressure equipment acc ASME: 506 slajdów
 20. What went wrong czyli przegląd i podsumowanie kilkunastu wykonanych ekspertyz: około 100 slajdów
 21. WRC 573 czyli jak to robiono bez MES-u: 40 slajdów
 22. Podstawy projektowania rurociągów:  430 slajdów
 23. Podstawy obliczeń rurociągów w programie Caesar II: 5 dni 382 slajdy + ćwiczenia
 24. Podstawy obliczeń rurociągów w programie Caesar II: 1 dzień 304 slajdy