W tym szkoleniu możesz zapoznać się metodą wyznaczania naprężeń w punktach charakterystycznych u podstawy króćców aparatów ciśnieniowych. Są to miejsca, gdzie najczęściej występują pęknięcia. Jest to metoda podana w formie obowiązującego kodu stworzona przez zespół prof. Bijaarda w latach 60-tych XX wieku.