• 2019 – 2015

Certyfikaty dotyczące obliczeń wytrzymałościowych rurociągów (pipe stress) za pomocą Caesar II

Fundamentals, Static I, Static II, Dynamic I

  • 2011

Podstawowy kurs z zakresu sytuacji awaryjnych na instalacjach offshore prowadzony przez Nutec Bergen w Norwegii.

Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (BOSIET)

  • 2015

Certyfikaty dotyczące znajomości norm ASME w zakresie projektowania rurociągów

Power piping course code B 31.1, Process piping course code B 31.3, Designing of bolted joints, Design of buried HDPE pipe FRP piping fabrication and installation process, Design of nuclear pipe class 1 BPV III

  • 2006

Trzy Mewki – Uprawnienia do samodzielnych lotów szybowcem za samolotem i wyciągarką.

  • 2002

Certyfikaty w zakresie komunikacji morskiej

VHF – Wykonywanie obowiązków radiowych za pomocą urządzenia VHF, GMDSS A1 – Wykonywanie obowiązków radiowych na obszarze morza A1