Publikacje:

 

 

  • Nawrocki J., Słania J. :Symulacja pola naprężeń w spoinach z wykorzystaniem MES,

Przegląd Spawalnictwa 8/2018, SIMP 2018, numer 93, strony. 99-108, lista B, pozycja 1440, 9 pkt.

 

  • Nawrocki J., Słania J. :Symulacja pola naprężeń niezgodności nr 1014

Przegląd Spawalnictwa 1/2019, SIMP 2018, numer 91, strony. 19-24, lista B, pozycja 1440, 9 pkt.

 

  • Nawrocki J., Wojsyk K. :The filled weld under cycling loads condition,

Archives of Metallurgy and Materials, lista A, W TRAKCIE