Wykształcenie:

2017 – 2020 Politechnika Częstochowska, Mechanika i Budowa Maszyn, doktorat

“Analiza pola naprężeń wybranych niezgodności spawalniczych”

2019 – 2020 Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Międzynarodowy Inspektor Spawalniczy IWI-C, Studia podyplomowe

2018 – 2019 Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE, Studia podyplomowe

2016 – 2018 Politechnika Częstochowska, Mechanika i Budowa Maszyn, Spawalnictwo, mgr inż.

2011 – 2015 International Buddhist College in Thailand, Master of Arts in Buddhist Study.

1999 – 2002 Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, mgr inż.

1990 – 1995 Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, inż.