Awaria manometru podczas próby ciśnienia

Kosztowała kilkaset tysięcy złotych, gdy w grę wchodziła próba zbiornika magazynowego 700 m3. Podczas niej na szczęście puściła lekka spoina podobna do pachwiny łącząca dach z wieńcem oraz ścięte zostały niektóre śruby. Zadziałało to jak zawór bezpieczeństwa. Bez tego zbiornik rozpadł by się. Najpierw trzeba było na bazie projektu zrobić model. Aby go nie rozbierać w całości musiałem zobaczyć czy uplastycznił się też płaszcz, a nie tylko dach Najpierw w symulacji oszacowałem jakie to mogło być ciśnienie porównując model i uszkodzonym zbiornikiem.  Wyszło około 0,6 bar.  Symulacja pokazała, że odkształceniu uległ cały wieniec oraz dach, co pokrywało się z rzeczywistością. Dzięki temu można było nie rozbierać tego zbiornika w całości i przystąpić do remontu. Poniżej wyniki symulacji podczas normalnej pracy czyli całkowicie wypełnienie wodą oraz obciążony śniegiem. Wygląda, że da sobie radę. ...
Read More

Jak pękają ściany szczelne kotłów ?

Zjawisko kruchości i pękanie ścian szczelnych kotłów wodnorurkowych jest trudnym do opanowania zagadnieniem technicznym często analizowanym w literaturze. W niektórych warunkach eksploatacyjnych może dojść do gwałtownego, trwającego kilka do kilkunastu godzin ataku wodorowego kończącego się kruchym pęknięciem. Skutkiem tego zjawiska jest wyrwanie znacznych fragmentów ściany szczelnej bez wcześniejszych oznak odkształcenia plastycznego. Badania mikroskopowe wykazały, że kształty zaobserwowanych przekrojów pęcherzy, znacznie odbiegały od idealnych - koła lub elipsy. Postać ich była nieregularna z fraktalnym rozwinięciem powierzchni obwodowej. Ponadto zaobserwowano liczne pęknięcia rozwijające się od powierzchni tych pęcherzy. Kruchość wodorowa związana jest z wnikaniem wodoru do metalu w postaci atomowej, gdzie na ściankach mikroszczelin np. powierzchni międzyfazowych siarczek/osnowa, ulega on rekombinacji w wodór cząsteczkowy. Generuje to  znaczne ciśnienie dochodzące do 1 GPa. W materiale uszkodzonych rur oszacowana zawartość wodoru dochodzi niekiedy do 100 mg/dm3. Rozpuszczony w żelazie wodór dyfundując może reagować z zawartym w stali cementytem. Reakcja ta przebiegająca w następujący sposób: Fe3C+ 4H = CH4 + 3Fe powoduje otrzymanie metanu. Wytworzone cząsteczki metanu...
Read More

Roszczenia na 20 milionów…

Tyle kosztowało wyłącznie na chwilkę kluczowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000, po to by wyciąć trójnik wspawany parę dni wcześniej na czynnym rurociągu. Z ekspertyzy, której byłem współautorem wynika, że montując ów trójnik zabrakło..... wyobraźni. Skutek pojawił się po kilkudziesięciu godzinach. Materiał rodzimy rozszedł się jak tkanina i pojawiła się siatka pęknięć. Dla spawalnika jest to najgorsza sytuacja bo niezgodności z grupy 100 w/g 5817 są niedopuszczalne w żadnym poziomie jakości. Musicie przyznać, że, w porównaniu z tym na euro palecie z pierwszego zdjęcia, wycięty z odcinkiem rurociągu trójnik wygląda okropnie. I na koniec drobna symulacja spawania obwodowego Gdyby zlecono projekt, to taka sytuacja na pewno by nie miała miejsca.   ...
Read More