Ciśnienie gazu na przyłączu – Studium przypadku

Instalacja gazowa zasila kotłownię wyposażoną w trzy kotły kondensacyjne Vitodes 200 o łącznej mocy cieplnej 450 kW pracujących w kaskadzie dwóch pracujących i jeden w zapasie. Gdy pracują dwa kotły, to łączne maksymalne zapotrzebowane gazu wynosi 30 Nm3/h. Kotły posiadają fabrycznie zamontowane gazowe palniki modulowane typu Matrix. Minimalne ciśnienie zasilania gazem zgodnie z dokumentacją kotła  wynosi 17 mbar. Na skutek zbyt niskiego ciśnienia gazu w instalacji kotły wchodziły nieustannie w stan awarii. Aby temu tymczasowo zaradzić i podawać ciepło na nowo wykończony budynek wykonawca kotłowni otrzymał w trybie wyjątku oświadczenie informujące, że dla tej konkretnej inwestycji firma Viessmann zadeklarowała możliwość użytkowania kotłów przy ciśnieniu zasilania gazem nie mniejszym niż 13 mbar. Ale to bardzo zdenerwowało Inwestora, dostałem ekspertyzę i włożyłem kij w mrowisko.  Układ pomiarowy w punkcie redukcyjnym wyglądał jak poniżej. Rozkład czasowy ciśnienia gazu w stacji przedstawiono na poniższym rysunku. Zielona, pozioma linia pokazuje poziom 2 kPa, czyli minimalnego ciśnienia gazu, które dostawca gazu zobowiązał się do podawania na wewnętrzną instalację gazu....
Read More

Roszczenia na 20 milionów…

Tyle kosztowało wyłącznie na chwilkę kluczowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000, po to by wyciąć trójnik wspawany parę dni wcześniej na czynnym rurociągu. Z ekspertyzy, której byłem współautorem wynika, że montując ów trójnik zabrakło..... wyobraźni. Skutek pojawił się po kilkudziesięciu godzinach. Materiał rodzimy rozszedł się jak tkanina i pojawiła się siatka pęknięć. Dla spawalnika jest to najgorsza sytuacja bo niezgodności z grupy 100 w/g 5817 są niedopuszczalne w żadnym poziomie jakości. Musicie przyznać, że, w porównaniu z tym na euro palecie z pierwszego zdjęcia, wycięty z odcinkiem rurociągu trójnik wygląda okropnie. I na koniec drobna symulacja spawania obwodowego Gdyby zlecono projekt, to taka sytuacja na pewno by nie miała miejsca.   ...
Read More