Izolacja aparatów i rurociągów czyli liczby podobieństwa

Wbrew pozorom izolacja to nie jest to bułka z masłem, gdy wewnątrz aparat jest 320 C. Nie ma nic bardziej praktycznego niż porządna teoria wiec warto czasem wrócić do liczb podobieństwa Reynoldsa, Nusselta i Grashofa. Z uwagi na znaczą zależność współczynnika przewodzenia ciepła l od temperatury pracy zastosować trzeba metodę elementów skończonych. Nie da się tego policzyć na kartce. Przyjęto warunek brzegowy temperatury zewnętrznej powierzchni izolacji równy +700C. Jako wytyczną przyjęto zapis w normie Norsok R – 004, w której w punkcie 3.3 przyjmuje się, że graniczna temperatura zewnętrznej powierzchni izolacji wynosi od -100C do +700C. Obecnie nie istnieją obowiązujące w Polsce w tej dziedzinie przepisy. Wyznaczenie współczynnika przejmowania ciepła z powierzchni poziomego i pionowego rurociągu przy konwekcji swobodnej w przestrzeni nieograniczonej przedstawiono poniżej. Wymiana ciepła przez promieniowanie też wzięto pod uwagę. Wynikiem jest analiza przedstawiona poniżej.  ...
Read More