Jak pękają ściany szczelne kotłów ?

Zjawisko kruchości i pękanie ścian szczelnych kotłów wodnorurkowych jest trudnym do opanowania zagadnieniem technicznym często analizowanym w literaturze. W niektórych warunkach eksploatacyjnych może dojść do gwałtownego, trwającego kilka do kilkunastu godzin ataku wodorowego kończącego się kruchym pęknięciem. Skutkiem tego zjawiska jest wyrwanie znacznych fragmentów ściany szczelnej bez wcześniejszych oznak odkształcenia plastycznego. Badania mikroskopowe wykazały, że kształty zaobserwowanych przekrojów pęcherzy, znacznie odbiegały od idealnych - koła lub elipsy. Postać ich była nieregularna z fraktalnym rozwinięciem powierzchni obwodowej. Ponadto zaobserwowano liczne pęknięcia rozwijające się od powierzchni tych pęcherzy. Kruchość wodorowa związana jest z wnikaniem wodoru do metalu w postaci atomowej, gdzie na ściankach mikroszczelin np. powierzchni międzyfazowych siarczek/osnowa, ulega on rekombinacji w wodór cząsteczkowy. Generuje to  znaczne ciśnienie dochodzące do 1 GPa. W materiale uszkodzonych rur oszacowana zawartość wodoru dochodzi niekiedy do 100 mg/dm3. Rozpuszczony w żelazie wodór dyfundując może reagować z zawartym w stali cementytem. Reakcja ta przebiegająca w następujący sposób: Fe3C+ 4H = CH4 + 3Fe powoduje otrzymanie metanu. Wytworzone cząsteczki metanu...
Read More

Roszczenia na 20 milionów…

Tyle kosztowało wyłącznie na chwilkę kluczowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000, po to by wyciąć trójnik wspawany parę dni wcześniej na czynnym rurociągu. Z ekspertyzy, której byłem współautorem wynika, że montując ów trójnik zabrakło..... wyobraźni. Skutek pojawił się po kilkudziesięciu godzinach. Materiał rodzimy rozszedł się jak tkanina i pojawiła się siatka pęknięć. Dla spawalnika jest to najgorsza sytuacja bo niezgodności z grupy 100 w/g 5817 są niedopuszczalne w żadnym poziomie jakości. Musicie przyznać, że, w porównaniu z tym na euro palecie z pierwszego zdjęcia, wycięty z odcinkiem rurociągu trójnik wygląda okropnie. I na koniec drobna symulacja spawania obwodowego Gdyby zlecono projekt, to taka sytuacja na pewno by nie miała miejsca.   ...
Read More