Wpałki – jak sobie poradzić

Systemy niskoparametrowe mają tzw "wpałki". Ostatnio nawet widziałem je na 15 barowej parze wodnej. Do projektanta nalezy ocena czy  jechać z weldoletem czy też można pozwolić spawaczom iśc na skróty i przystać na wpałkę. Osobiście ich nie lubię, no może z wyjątkiem wody chłodniczej i prostych instalacji grzewczych. Poniżej przepis z B31.3: Wpalka B31.3          ...
Read More

Compact Flange

Rozwiązanie, które zawsze się narzucało - ukosować kołnierz w miejscu, gdzie jest skręcany przez śruby. Kołnierz CF jest mniejszy, lżejszy i ciaśniejszy w porównaniu z kołnierzami ASME lub API. Kluczową właściwością funkcjonalną kołnierza CF jest to, że jest to połączenie statyczne, co oznacza, że podczas pracy nie ma względnego ruchu między dwiema połówkami kołnierza. Ze tego względu wyciek nie ma możliwości na wystąpienie i rozwój podczas użytkowania. Oznacza to, że kołnierz jest w 100% bezobsługowy. Powierzchnia kołnierza zawiera lekko wypukły skos z najwyższym punktem, zwanym piętą, przylegający do otworu i mały klin zewnętrzny wokół zewnętrznej średnicy kołnierza. W trakcie dokręcania i napinania się śrub kołnierzowych łączą się dwie połówki złącza. Zasadnicza konstrukcja powierzchni czołowej kołnierza obejmuje dwa niezależne uszczelnienia. Pierwsze uszczelnienie jest tworzone przez przyłożenie naprężenia osadzenia uszczelki na pięcie kołnierza. Kołnierz pozostaje również w kontakcie wzdłuż swojego zewnętrznego obwodu na powierzchniach czołowych kołnierza dla wszystkich dopuszczalnych poziomów obciążenia. Głównym uszczelnieniem jest pierścień uszczelniający. Siła pierścienia uszczelniającego jest zapewniana przez sprężystą energię zmagazynowaną w...
Read More

Jak oszacować sztywność króćców

W przypadku typowych aparatów stosuje się znane i uznane metody obliczeniowe. Ale co zrobić z wymiennikiem ze stali nierdzewnej, którego płaszcza ma 2 mm grubości, a dennica 3mm ? Zostaje tylko symulacje MES. Na przykład: wymuszenie siłą osiową w kierunku X w lokalnym układzie współrzędnych daje sztywność 63 kN/mm wymuszenie obrotem o 1 stopień w kierunku X w lokalnym układzie współrzędnych daje sztywność 23 kN/m deg    ...
Read More

Metoda Richardsona – czyli jak zrobić dobrą siatkę MES

Badanie przestrzennej zbieżności siatki jest metodą walidacyjną służącą do wyznaczenia takiego sposobu podziału obiektu symulacji, który byłby optymalny z punktu widzenia dokładności wyników przy najkrótszym czasie trwania symulacji. Podstawowym celem dokonania oceny zbieżności siatki jest wykazanie, że wynik obliczeń dla teoretycznego rozmiaru elementu skończonego równego zero nie zależy od wielkości siatki.  Podstawą tej metody jest wykonanie symulacji tego samego elementu z użyciem przynajmniej dwóch różnych typów siatek oraz wykorzystanie ekstrapolacji Richardsona. Polega ona na takim stopniowym zmniejszaniu rozmiaru elementu skończonego, że błędy dyskretyzacji (z pominięciem błędu zaokrąglenia komputera) asymptotycznie dążą do zera. Dla symulacji naprężeń w elementach metalowych dostępne są tylko dwie możliwości: siatka z inflacją oraz siatka tetragonalną. Inflacja siatki jest parametrem określającym stopień jej zagęszczenia w kierunku od powierzchni badanej. Ustawieniu podlega wtedy liczba warstw oraz odstęp między nimi, czyli właśnie inflacja siatki. Wynikiem ekstrapolacji jest wyznaczenie stopnia zagęszczenia siatki oraz teoretycznej wartości naprężenia lokalnego dla elementu skończonego równego zero. Przy zmianie rozmiaru elementu skończonego zaleca się by minimalny...
Read More

Instalacja do produkcji kwasu HF – BHP

Samo wejście na instalację produkcji kwasu fluorowodorowego HF jest wyzwaniem bo jest mocniejszy od wody królewskiej. Zabrakło mi tylko muszki.  W instalacji alkilacji bezwodny (minimum 99,0%) kwas fluorowodorowy jest katalizatorem reakcji alkilowania olefin izobutanem. W procesie na instalacji występuje on w postaci cieczy, która przy uwolnieniu z układu bardzo intensywnie paruje tworząc chmurę gazową. Gaz HF jest niepalny, silnie trujący. Działa drażniąco na drogi oddechowe zarówno w stanie suchym, jak też w postaci mgły z parą wodną. Wywołuje bardzo trudno gojące się poparzenia skóry. Pod względem chemicznym jest gazem trwałym, odpornym na działanie utleniaczy. Ma silne właściwości korozyjne – reaguje z większością metali. Ma charakterystyczną zdolność atakowania szkła, w reakcji tej powstaje gazowy fluorek krzemu. Procesowi rozpuszczania fluorowodoru w wodzie towarzyszy duża ilość wydzielonego ciepła. HF w każdej koncentracji zarówno w postaci cieczy jak i gazu posiada podwójny szkodliwy wpływ na wszystkie tkanki ciała. W roztworze rozpada się na jony wodoru i fluoru. Tak jak i inne kwasy, na przykład kwas siarkowy,...
Read More