184 godzin symulacji naprężenia

Była to bardzo nieliniowa analiza numeryczna stanu naprężeń blach po procesie cięcia termicznego i następnie po procesie ściskania statycznego na poziom naprężeń i odkształceń. A mówiąc w skrócie proces prostowania blachy na prostowarce  FlatMaster® produkcji firmy ARKU Maschinenbau GmbH. Efektem tej symulacji były dwa filmy pokazujące jak dynamicznie zmieniają odkształcenia elastyczne i jak trwałe są odkształcenia plastyczne.   ...
Read More